Hoe verloopt een scheiding via mediation?

Stel, je hebt de beslissing genomen om te scheiden, of je overweegt om deze stap te zetten. Dan is het ook belangrijk om te weten hoe een echtscheidingsprocedure verloopt. Als je weet wat het stappenplan is, dan zorgt dat voor orde in je hoofd en dat is vaak helpend in een periode die al onrustig genoeg is.

In dit kennisartikel laat ik aan de hand van een tijdlijn zien op welke manier een echtscheidingsprocedure in het algemeen verloopt als jij en je partner ieder een eigen advocaat inschakelen.

Advocaat

Een echtscheiding met ieder een eigen advocaat verloopt anders. Daarover heb ik een apart artikel geschreven.

Als cliƫnten maken jullie eerst kennis met mij als mediator. We bespreken wat mediation inhoudt en wat jullie van het proces kunnen verwachten. Ook geef ik al wat eerste antwoorden op vragen die leven, zoals de mogelijkheden die er zijn voor de eigen woning. Ook bespreken we welke stukken jullie allemaal moet inleveren. Meestal vindt de eerste mediationbijeenkomst dan ongeveer 2 weken later plaats.

Tijdens de mediationbijeenkomsten gaan jullie met elkaar in gesprek om samen afspraken te maken waarin jullie je allebei kunnen vinden. Dit doen jullie onder mijn begeleiding, waarbij ik onpartijdig ben.

Ik geef jullie alle nodige informatie over de juridische en financiele aspecten van de scheiding. Ook besteed ik aandacht aan de relationele en emotionele kant van de scheiding.

De afspraken die jullie maken, leg ik voor jullie vast in een echtscheidingsconvenant (overeenkomst) en - als jullie kinderen hebben - een ouderschapsplan.

Over het algemeen zijn er 3 of 4 mediationbijeenkomsten nodig om tot afspraken te komen en zit er tussen elke mediationbijeenkomst 2 tot 3 weken.

Ik dien namens jullie een verzoekschrift tot echtscheiding in bij de rechtbank. Daarbij stuur ik ook het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan mee. In het verzoekschrift heb ik de rechtbank gevraagd om de echtscheiding uit te spreken en te bepalen dat de afspraken uit het echtscheidingsconvenant en het eventuele ouderschapsplan voor jullie zullen gelden. Het indienen van het verzoekschrift neemt doorgaans maximaal 1 week in beslag.

Vervolgens doet de rechtbank uitspraak, waarbij de verzoeken die ik namens jullie heb gedaan worden toegewezen. In het algemeen duurt dit 2-3 weken.

Jij en je partner kunnen in een zogenoemde akte van berusting aangeven dat jullie niet in hoger beroep gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Gebeurt dit niet door jullie beiden of door een van jullie, dan moet de beroepstermijn (3 maanden) worden afgewacht.

Na het tekenen van de aktes van berusting of na afloop van de beroepstermijn, zorg ik ervoor dat de echtscheiding wordt ingeschreven in het register van de burgerlijke stand van de gemeente. Dit gebeurt bij de gemeente waar jullie ooit getrouwd zijn. Dit duurt meestal 1-2 weken. Na de inschrijving zijn jullie definitief gescheiden.

Wat doen jullie in de tussentijd?

Het duurt even totdat de rechtbank de echtscheiding uitspreekt en de door jullie gemaakte afspraken gaan gelden. De vraag is: wat doe je dan in de tussentijd? Wie blijft er bijvoorbeeld tijdelijk in de eigen woning of hoe regelen jullie voorlopig de financiƫn? Daarover maken jullie tijdens de mediation afspraken, uiteraard onder mijn begeleiding.