Mediation

Stel dat je aanloopt tegen een probleem op het gebied van het familierecht. Bijvoorbeeld omdat je hebt besloten om uit elkaar te gaan of omdat eerder gemaakte afspraken over de omgangsregeling of de alimentatie moeten worden aangepast.

Je kunt er dan voor kiezen om samen met je (ex-)partner naar een mediator te gaan, die oog heeft voor jullie gezamenlijk belang én het belang van eventuele kinderen.

Ik sta klaar om voor jullie die mediator te zijn.

Advocatuur

Wil je meer weten over het inschakelen van een eigen advocaat, klik dan door naar deze pagina.

Bij een mediation gaan de (ex-)partners met elkaar in gesprek om samen afspraken te maken waarin zij zich allebei kunnen vinden. Zij doen dit onder begeleiding van een mediator, die hierbij een onpartijdige derde partij is. De mediator neemt geen beslissingen. Het is de bedoeling dat de partijen dat zelf doen.

De mediator geeft de (ex-)partners alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarbij houdt de mediator voor wat de rechten en plichten van de partijen zijn en hoe een rechter in hun zaak naar alle waarschijnlijkheid zou oordelen.

Met deze kennis in het achterhoofd kunnen de partijen vervolgens de afspraken maken die bij hen passen. Dit wordt ook wel “informed consent” genoemd.

Ook besteedt de mediator aandacht aan de relationele en emotionele kant van het probleem dat er speelt. Zeker als er kinderen zijn, zullen de (ex-)partners namelijk ook in de toekomst nog met elkaar te maken krijgen.

De regeling die door de (ex-)partners wordt gemaakt, legt de mediator vervolgens op de juiste manier vast. Zodat de partijen hier in de toekomst altijd een beroep op kunnen doen.

Voordelen van mediation

Het oplossen van een probleem via mediation heeft veel voordelen.

Sneller

Het gaat vaak sneller. In een paar mediation bijeenkomsten kan een oplossing voor het probleem gevonden zijn. Dit kost in de meeste gevallen minder tijd dan een procedure waarbij elke partner wordt bijgestaan door een eigen advocaat.

Goedkoper

Het is vaak goedkoper. Natuurlijk omdat een mediation vaak sneller verloopt dan een procedure met ieder een eigen advocaat (zie bij "sneller"), maar ook omdat één gezamenlijke mediator goedkoper is dan twee advocaten.

Afspraken nakomen

Het is vaak makkelijker om de afspraken na te komen. Als een familierecht kwestie wordt geregeld via mediation, neemt niet de rechter de beslissingen maar maken de partners zelf de afspraken. Hierdoor is het voor hen vaak makkelijker om zich aan de afgesproken regeling te houden.

Maatwerk

Er is alle ruimte voor écht maatwerk. De partners kunnen samen met de mediator kijken naar creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld de omgangsregeling of de alimentatie. De partners mogen afspreken wat zij willen, als het maar juridisch en fiscaal toelaatbaar is. Via de rechter is er vaak veel minder ruimte voor dit soort maatwerk.

Mediator én advocaat

Als er stukken moeten worden ingediend bij de rechtbank (bijvoorbeeld bij een echtscheiding), moet dit wel altijd worden gedaan door een advocaat. Hieraan zijn natuurlijk kosten verbonden.

Ik ben naast mediator ook advocaat. Ik kan dus zelf de stukken indienen bij de rechtbank. Hiermee besparen de (ex-)partners de kosten van een aparte advocaat.

Als mediator die ook advocaat is, onderscheid ik mij verder door...:

Kennis

Ik heb een vierjarige rechtenopleiding en daarna een driejarige advocatenopleiding gevolgd, met ook vakken op het gebied van mediation.

Ervaring

Ik ben advocaat en mediator sinds 2014.

Specialisatie

Ik houd mijn kennis en vaardigheden (verplicht) bij met jaarlijkse opleidingen en cursussen op het gebied van scheidingen en ander familierecht.

MfN-registermediator

Ik ben aangesloten bij de MfN en mag mijzelf dus MfN-registermediator noemen.

Mediator is geen beschermd beroep, zoals een arts, een notaris of een advocaat. Iedereen mag zich dus mediator noemen. Dat betekent helaas dat er tussen mediators veel kwaliteitsverschil zit. Bij de zoektocht naar een mediator, is het daarom goed om te kiezen voor een MfN-registermediator. De afkorting MfN staat voor Mediatorsfederatie Nederland.

Het MfN beheert en bewaakt een landelijk register van mediators. Daarin worden alleen erkende en gekwalificeerde mediators toegelaten. Deze mediators hebben een verdiepende opleiding gevolgd en twee examens met goed gevolg afgelegd. Verder moeten MfN-registermediators hun kennis en vaardigheden op peil houden en werken zij volgens de Gedragsregels en het Mediationreglement van het MfN.

Kortom: met een MfN-registermediator kies je voor een mediator met aantoonbare kwaliteit, kennis en vaardigheden.

Is elke zaak geschikt voor mediation?

Bijna elke kwestie op het gebied van het familierecht kan via mediation geregeld worden. Zeker als beide (ex-)partners een goede verstandhouding hebben en dat ook in de toekomst zo willen houden. Maar ook als de emoties tussen de (ex-)partners hoog zijn opgelopen of er bepaalde kwesties zijn waarbij ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat partijen met elkaar in gesprek willen en kunnen gaan. Zij moeten bereid zijn om samen naar oplossingen te zoeken.

Er zijn ook gevallen waarin mediation niet geschikt is, al zijn die uitzonderlijk. Je kunt daarbij denken aan situaties waarin er sprake is van (huiselijk) geweld, waardoor mediation voor een van de (ex-)partners niet veilig is. Of als sprake is van machtsongelijkheid. De mediator zal proberen om de machtsongelijkheid op te heffen en in de meeste gevallen lukt dit ook. Als het machtsverschil desondanks te groot blijft, is mediation af te raden.

Meer weten?

Wil je nog meer weten over een echtscheiding via mediation? Klik dan door naar deze kennisartikelen.

Hoe verloopt de echtscheiding?

Als je weet hoe een echtscheidingsprocedure verloopt, zorgt dat voor orde in je hoofd. Dat is vaak helpend in een periode die al onrustig genoeg is.

Hoe lang duurt de echtscheiding?

Een begrijpelijke vraag, want voor veel mensen is een scheiding een zware periode die zij het liefst snel achter zich laten.