Scheiden via een mediator

Als je besluit om uit elkaar te gaan, moet er veel geregeld worden op financieel, juridisch en emotioneel gebied. Maar voordat je hierin stappen kan nemen, moet je beslissen op welke manier je dit allemaal wilt gaan regelen. Daarvoor zijn er twee manieren: via mediation of met ieder een eigen advocaat.

Omdat ik zowel advocaat als mediator ben, kan ik je op beide manier helpen.

In dit artikel leg ik uit hoe je kan scheiden met een mediator en wanneer je het beste voor deze manier van scheiden kan kiezen.

Advocaat

Wil je meer weten over scheiding via een advocaat, klik dan door dit artikel.

Wat is mediation?

Bij een mediation gaan de partners met elkaar in gesprek om samen afspraken te maken waarin zij zich allebei kunnen vinden. Zij doen dit onder begeleiding van een mediator, die hierbij een onpartijdige derde partij is. De mediator neemt geen beslissingen. Het is de bedoeling dat de partners dat zelf doen.

De mediator geeft de partners alle nodige informatie over de juridische en financiële aspecten van de scheiding. Daarbij houdt de mediator voor wat de rechten en plichten van de partners zijn en hoe een rechter in hun zaak naar alle waarschijnlijkheid zou oordelen. Met deze kennis in het achterhoofd, kunnen de partners vervolgens de afspraken maken die bij hen passen. Dit wordt ook wel “informed consent” genoemd. Ook besteedt de mediator aandacht aan de relationale en emotionele kant van de scheiding. Zeker als er kinderen zijn, zullen de partners namelijk ook in de toekomst nog met elkaar te maken krijgen.

De regeling die door de partners wordt gemaakt, legt de mediator vervolgens op de juiste manier vast. Zodat de partijen hier in de toekomst altijd een beroep op kunnen doen.

Wat is mediation niet?

Mediation is er niet op gericht om het huwelijk te redden. Partners gaan op zoek naar een mediator als ze al hebben besloten dat zij gaan scheiden.

Als de partners hun huwelijk nog willen redden, zijn zij bij een relatietherapeut op het juiste adres. De mediator kan hen vaak doorverwijzen naar een goede en kundige relatietherapeut.

Voordelen van mediation

Een scheiding regelen via mediation heeft veel voordelen.

Sneller

Het gaat vaak sneller. In een paar mediation bijeenkomsten kan de echtscheiding geregeld zijn. Dit kost in de meeste gevallen minder tijd dan een procedure waarbij elke partner wordt bijgestaan door een eigen advocaat.

Goedkoper

Het is vaak goedkoper. Natuurlijk omdat een scheiding via mediation vaak sneller geregeld wordt (zie bij "sneller"), maar ook omdat één gezamenlijke mediator goedkoper is dan twee advocaten.

Afspraken nakomen

Het is vaak makkelijker om de afspraken na te komen. Als de scheiding wordt geregeld via mediation, neemt niet de rechter de beslissingen maar maken de partners zelf de afspraken. Hierdoor is het voor hen vaak makkelijker om zich aan de afgesproken regeling te houden.

Maatwerk

Er is alle ruimte voor écht maatwerk. De partners kunen samen met de mediator kijken naar creatieve oplossingen voor bijvoorbeeld omgangsregelingen of de woning. De partners mogen afspreken wat zij willen, als het maar juridisch en fiscaal toelaatbaar is. Via de rechter is er vaak veel minder ruimte voor dit soort maatwerk.

Is elke zaak geschikt voor mediation?

Bijna elke scheiding kan via mediation geregeld worden. Zeker als beide partners een goede verstandhouding hebben en dat na de scheiding zo willen houden. Maar ook als de emoties tussen de partners hoog zijn opgelopen of er bepaalde kwesties zijn waarbij ze lijnrecht tegenover elkaar staan. Een voorwaarde is natuurlijk wel dat partijen met elkaar in gesprek willen en kunnen gaan. Zij moeten bereid zijn om samen naar oplossingen te zoeken.

Er zijn ook gevallen waarin mediation niet geschikt is, al zijn die uitzonderlijk. Je kunt daarbij denken aan situaties waarin er sprake is van (huiselijk) geweld, waardoor mediation voor een van de partners niet veilig is. Of als sprake is van machtsongelijkheid. De mediator zal proberen om de machtsongelijkheid op te heffen en in de meeste gevallen lukt dit ook. Als het machtsverschil desondanks te groot blijft, is mediation af te raden.

Register van Mediationfederatie Nederland

Mediator is geen beschermd beroep, zoals een arts, een notaris of een advocaat. Iedereen mag zich dus mediator noemen. Dat betekent helaas dat er tussen mediators veel kwaliteitsverschil zit.

Wel is er het register van de Mediationfederatie Nederland (Mfn). Mediators die zijn opgenomen in dit register hebben een mediationopleiding gevolgd en twee examens afgelegd. Een registratie in dit register biedt dus een grotere kans op goede kwaliteit. Als mediator ben ik opgenomen in dit register en mag ik mijzelf daarom MfN-registermediator noemen.

Mediator én advocaat

De stukken die nodig zijn om te scheiden, moeten wel altijd door een advocaat worden ingediend bij de rechtbank. Bij elke echtscheiding is dus uiteindelijk een advocaat nodig, met de bijbehorende kosten.

Ik ben naast MfN-registermediator ook advocaat. Ik kan dus zelf de stukken indienen bij de rechtbank. Hiermee besparen de partners de kosten van aparte advocaat.

Als mediator die ook advocaat is, onderscheid ik mij verder door:

Kennis

Ik heb een vierjarige rechtenopleiding en daarna een driejarige advocatenopleiding gevolgd, met ook vakken op het gebied van mediation. Daarnaast heb ik een mediationopleiding (MfN geaccrediteerd) afgerond.

Ervaring

Ik ben advocaat en mediator sinds 2014.

Specialisatie

Ik houd mijn kennis en vaardigheden (verplicht) bij met jaarlijkse opleidingen en cursussen op het gebied van scheidingen en ander familierecht.