Het ouder­schaps­plan en de executoriale titel

Veel ouders willen voor de afspraken in het ouderschapsplan graag een executoriale titel krijgen. Wat houdt zo’n executoriale titel in? En wanneer is het mogelijk om een executoriale titel te krijgen?

Wat betekent een executoriale titel?

Als voor de afspraken in het ouderschapsplan een executoriale titel wordt verkregen, betekent dit dat deze afspraken direct afdwingbaar zijn. Als dan bijvoorbeeld de kinderalimentatie niet (op tijd) wordt betaald, kan er meteen een deurwaarder worden ingeschakeld om de alimentatie te innen. Zonder executoriale titel, moet je hiervoor éérst naar de rechtbank en kan daarna pas de deurwaarder worden ingezet.

Hoe krijg je een executoriale titel?

De manier waarop de ouders een executoriale titel voor het ouderschapsplan kunnen krijgen, verschilt per situatie.

Voor ouders met gezamenlijk gezag die:

  • gaan scheiden (van tafel en bed), of

  • hun geregistreerd partnerschap laten ontbinden,

is het relatief simpel om voor de afspraken in het ouderschapsplan een executoriale titel te krijgen.

Deze ouders moeten namelijk al naar de rechtbank voor de scheiding (van tafel en bed) of ontbinding zelf. Daarbij kunnen ze direct de rechter vragen om de inhoud van het ouderschapsplan op te nemen in de beschikking (uitspraak) van de rechtbank. Als de rechtbank hiertoe overgaat, krijgen de ouders voor de afspraken in het ouderschapsplan een executoriale titel.

De ouders die samenwonen en het gezag hebben, hoeven niet langs de rechter om hun relatie en samenleving officieel te beëindigen. Wel hebben zij de verplichting om een ouderschapsplan op te stellen.

Deze ouders hebben twee opties om voor de afspraken in het ouderschapsplan een executoriale titel te krijgen:

  1. zij kunnen de notaris vragen om het ouderschapsplan vast te leggen in een notariële akte;

  2. zij kunnen de rechtbank vragen om het ouderschapsplan op te nemen in een beschikking.

Sommige ouders geven de voorkeur aan de procedure via de rechtbank, omdat hiervoor een toevoeging wordt verleend en voor een verzoek aan de notaris niet. Bij een toevoeging betaalt de overheid het grootste gedeelte van de gerechtelijke kosten. Dit maakt de gang naar de rechter voor hen goedkoper dan het inschakelen van een notaris.

Voor andere ouders die uit elkaar gaan, is er geen verplichting om een ouderschapsplan op te stellen. Toch kiezen sommige ouders ervoor om dit wel te doen, omdat zij het bijvoorbeeld fijn vinden om duidelijke afspraken te maken en die ook papier te zetten. Als deze ouders voor de afspraken in het ouderschapsplan een executoriale titel willen krijgen, zullen zij dit via de notaris moeten regelen.

Er is hierop één uitzondering mogelijk. Als er sprake is van samenwonende ouders, waarbij één van de ouders het gezag heeft, zijn er rechtbanken die bereid zijn om het ouderschapsplan op te nemen in de beschikking. Dit is bijvoorbeeld gebeurd in de beschikking van de rechtbank Rotterdam en de beschikking van de rechtbank Noord-Holland. De rechtbank Den Haag dacht daar echter anders over en gaf daarbij aan dat de ouders naar de notaris konden om een executoriale titel te krijgen.