Hoe maak je een ouder­schaps­plan?

Sinds 2009 is het voor de meeste ouders die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Maar hoe doe je dat? En hebben je kinderen daar zelf nog iets over te zeggen?

Hoe maak je een ouderschapsplan?

De ouders mogen zelf bepalen hoe hun ouderschapsplan eruit ziet, als er maar afspraken in staan over een aantal verplichte onderwerpen. Hoe een ouderschapsplan tot stand komt, kan op twee manieren:

De ouders doen het zelf

Als ouders zelf een ouderschapsplan willen opstellen, dan zijn hiervoor op het internet allerlei modellen te vinden.

Ook heeft de Raad voor Rechtsbijstand (tegen betaling) een applicatie die ouders kunnen gebruiken om tot een ouderschapsplan te komen.

Met hulp van een advocaat of mediator

Het komt echter veel voor dat ouders (alleen of samen) hulp hebben van een advocaat of mediator. Deze professional beschikt over een model van het ouderschapsplan dat door de ouders kan worden gebruikt. De advocaat of mediator loopt dan samen met de ouders het model door en geeft toelichting op de verschillende onderdelen. Ook helpt de advocaat of mediator bij het schrijven van het uiteindelijke ouderschapsplan. Op die manier bevat het ouderschapsplan duidelijke afspraken, waarover minder snel discussie ontstaat.

Mogen de kinderen ook meebeslissen?

Het is volgens de wet belangrijk dat kinderen betrokken worden bij het opstellen van het ouderschapsplan. De mate waarin dit mogelijk is, hangt af van de leeftijd en het ontwikkelingsniveau van een kind.

  • Ouders kunnen zelf met hun kinderen in gesprek.
  • Het is ook een mogelijkheid dat het kind een gesprek heeft met de advocaat of mediator. Vaak voelen kinderen zich dan vrijer om te vertellen wat ze vinden van bijvoorbeeld de zorgregeling. De advocaat of mediator koppelt vervolgens dan terug wat er besproken is met het kind. Beide ouders moeten wel toestemming geven voor zo’n kindgesprek.

Een kind betrekken bij het opstellen van een ouderschapsplan is natuurlijk iets anders dan een kind laten (mee)beslissen. Uiteindelijk zijn het de ouders die - met de wensen en belangen van de kinderen in het achterhoofd - beslissen welke afspraken ze maken over de kinderen. Als de ouders hier niet uitkomen, hakt de rechtbank de knoop door.