Wat is een ouder­schaps­plan en wat staat erin?

Sinds 2009 is het voor de meeste ouders die uit elkaar gaan verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Maar wat is een ouderschapsplan en wat moet er precies in?

Wat is een ouderschapsplan?

Als ouders uit elkaar gaan, kunnen zij voor de toekomst afspraken maken over de kinderen. De afspraken over de minderjarige kinderen (kinderen tot 18 jaar) worden opgenomen in een ouderschapsplan.

Het doel van het ouderschapsplan is dat ouders die uit elkaar gaan, stilstaan bij de gevolgen voor de kinderen en dat zij met elkaar afspraken maken waar ze elkaar ook aan kunnen houden.

Hierdoor zou het ouderschapsplan moeten leiden tot:

  • meer contact tussen beide ouders en de kinderen;
  • minder conflicten tussen de ouders;
  • minder problemen bij de kinderen.

Wat staat er in een ouderschapsplan?

In de wet is opgenomen wat er minimaal in het ouderschapsplan moet staan. Het gaat om afspraken over de volgende onderwerpen:

  • de verdeling van de zorg over de kinderen;
  • de manier waarop ouders elkaar op de hoogte houden en raadplegen over de kinderen;
  • de kosten van de kinderen (kinderalimentatie of kindrekening).

Het staat de ouders vrij om over meer onderwerpen afspraken te maken en die afspraken vast te leggen in het ouderschapsplan.

Veel ouders kiezen er bijvoorbeeld voor om afspraken te maken over huisregels, ouderavonden, respectvol ouderschap, het omgaan met nieuwe partners, etc.